Tenderi i oglasiUgovor o nabavci usluge održavanja softvera e-protokol


Ugovor o nabavci usluge obaveznog, kasko osiguranja i osiguranja vozača i putnika - Opel Insignia


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge tehničkog pregleda i registracije službenog vozila Opel Insignia


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja OWIS softwera (e-protokol)


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge obaveznog i kasko osiguranja (Opel Insignia)


Ugovor o nabavci usluge Wi-fi konekcije


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge WiFi konekcije za potrebe Agencije


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke aparata za gašenje požara


Privremeni plan javnih nabavki za 2024. godinu (april-jun)


Okvirni sporazum o nabavci benzina


Ugovor o nabavci usluge servisiranja vozila VW Passat


Ugovor o nabavci usluge pranja službenih vozila


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak nabavke servisiranja i održavanja službenog vozila VW Passat


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak nabavke benzina za potrebe Agencije


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke vizit kartica


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge pranja službenih vozila


Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim nabavkama u Agenciji za zaštitu ličnih podataka u BIH


Privremeni plan javnih nabavki za 2024. godinu


Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnih sporazuma za 2023. godinu


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge tehničkog pregleda i registracije (Citroen C3)


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke obaveznog i kasko osiguranja (Citroen C3)


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak nabavke zimskih guma za službeno vozilo Citroen C3


Ugovor o nabavci usluge servisiranja vozila Opel Insignia


Ugovor o nabavci službenog putničkog vozila


Ugovor o nabavci vulkanizerskih usluga montaže, balansiranja i čuvanja guma za tri službena vozila Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak nabavke usluge servisiranja i održavanja službenog vozila Opel Insignia


Ugovor o nabavci usluge održavanja telefonske opreme


Ugovor o nabavci usluge kopiranja i printanja


Ugovor o nabavci usluge servisiranja i održavanja kompjuterske opreme


Ugovor o nabavci kompjuterske opreme


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak nabavke vulkanizerskih usluga montaže, balansiranja i čuvanja guma za tri službena vozila Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini


Dopuna Plana javnih nabavki za 2023. godinu


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak nabavke usluge održavanja telefonske opreme za potrebe Agencije


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak nabavke usluge servisiranja i održavanja kompjuterske opreme za potrebe Agencije


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge kopiranja i printanja


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak nabavke službenog putničkog vozila


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak nabavke računarske opreme


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak nabavke kancelarijskog namještaja za potrebe Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini


Odluka o poništenju postupka javne nabavke službenog putničkog vozila


Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2023. godinu


Ugovor o nabavci usluge servisiranja klima uređaja


Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2023. godinu


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak nabavke kancelarijskog materijala za potrebe Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke tonera i kertridža


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak nabavke usluge servisiranja klima uređaja


Ugovor o nabavci usluge stalnog linka


Lista ponuđača za prodaju službenog vozila putem javnog nadmetanja – licitacije zatvorenim pisanim ponudama


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge stalnog linka između prostorija Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini i prostorija Generalnog sekretarijata Vijeća ministara Bosne i Hercegovine


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak nabavke fotoaparata


Okvirni sporazum o nabavci goriva


Javni oglas za prodaju službenog vozila putem javnog nadmetanja-licitacije zatvorenim pisanim ponudama
Obrazac za cijenu ponude


Ugovor o nabavci usluge tehničkog pregleda i registracije službenih vozila (VW Passat i Opel Insignia)


Ugovor o nabavci usluge obaveznog kasko osiguranja, te osiguranja vozača i putnika službenih vozila


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak nabavke goriva za potrebe Agencije


Ponovljeni Javni oglas za prodaju službenog vozila putem javnog nadmetanja – licitacije zatvorenim pisanim ponudama
Obrazac za cijenu ponude


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak nabavke usluge obaveznog i kasko osiguranja službenih vozila


Ugovor o nabavci usluge održavanja OWIS softvera e-protokol


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak nabavke usluge tehničkog pregleda i registracije službenih vozila


Javni oglas za prodaju službenog vozila putem javnog nadmetanja – licitacije zatvorenim pisanim ponudama
Obrazac za cijenu ponude


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak nabavke usluge održavanja OWIS softvera (e-protokol) za potrebe Agencije


Ugovor o nabavci usluge WiFi konekcije


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak nabavke usluge WiFi konekcije za potrebe Agencije


Plan javnih nabavki za 2023. godinu


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak nabavke servisiranja i održavanja službenih vozila VW Passat i Škoda Octavia


Dopuna obrasca praćenja ugovora / okvirnog sporazuma za 2022. godinu


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge pranja službenih vozila


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke vizit kartica


Privremeni plan javnih nabavki za 2023. godinu


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak nabavke usluge instaliranja servera


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak nabavke usluge servisiranja i održavanja službenog vozila Opel Insignia


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak nabavke usluge servisiranja i održavanja kompjuterske opreme za potrebe Agencije


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak nabavke usluge održavanja telekom opreme za potrebe Agencije


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge kopiranja i štampanja za potrebe Agencije


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge čuvanja, zamjene i balansiranja guma za službena auta Agencije


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak nabavke kompjuterske opreme za potrebe Agencije


Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2022. godinu


Dopuna obrasca praćenja realizacije ugovora/okvirnog spоrazuma za 2022. godinu


Odluka o prihvatanju ponude i dodjeli ugovora za nabavku tonera i kertridža za potrebe Agencije


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog materijala za potrebe Agencije


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak nabavke kompjuterske opreme za potrebe Agencije


Javni oglas za prijem višeg referenta-vozača u radni odnos u Agenciji za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudača za postupak nabavke servera za potrebe Agencije


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak nabavke usluge rezervacije i isporuke avio karata za potrebe Agencije


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge servisiranja i održavanja klima uređaja za potrebe Agencije


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge stalnog linka između prostorija Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini (Dubrovačka broj 6) i prostorija Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH (Trg Bosne i Hercegovine broj 1)


Plan javnih nabavki za 2022. godinu


Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku eksternih ugostiteljskih usluga


Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za 2022. godinu


Javni oglas za prijem zaposlenika u radni odnos u Agenciji za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini


Odluka o prihvatanju ponude i dodjeli ugovora za nabavku usluge registracije i tehničkog pregleda službenih vozila Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH


Odluka o prihvatanju ponude i dodjeli ugovora za nabavku usluge pranja službenih vozila Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH


Odluka o prihvatanju ponude i dodjeli ugovora za nabavku usluge obaveznog i kasko osiguranja službenih vozila Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja OWIS softvera (e-protokol)


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke ljetnjih guma za službeno vozilo Agencije


Odluka o prihvatanju ponude i dodjeli ugovora za nabavku usluge Wi-fi konekcije za potrebe Agencije


Privremeni plan javnih nabavki za 2022. godinu


Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnih sporazuma u Agenciji za zaštitu ličnih podataka u BiH za 2021. godinu - dopuna


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja i servisiranja vozila Opel Insignia za potrebe Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH


Odluka o prihvatanju ponude i dodjeli ugovora za nabavku usluge servisiranja i održavanja VW Passata i Škoda Octavia vozila Agencije


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge kopiranja i printanja za potrebe Agencije


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku usluge servisiranja i održavanja kompjuterske opreme za potrebe Agencije


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu nabavke usluge održavanja telekom opreme


Izmjena i dopuna Privremenog plana javnih nabavki za 2021. godinu


Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluge hotelskog smještaja za službena putovanja u zemlji i inostranstvu


Dopuna Privremenog plana javnih nabavki za 2021. godinu


Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnih sporazuma u Agenciji za zaštitu ličnih podataka u BiH za 2021. godinu – dopuna


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog materijala za potrebe Agencije


Odluka o prihvatanju ponude i dodjeli ugovora za nabavku tonera za potrebe Agencije


Odluka o prihvatanju ponude i dodjeli ugovora za nabavku guma za službena vozila Agencije


Odluka o prihvatanju ponude i dodjeli ugovora za nabavku usluge stalnog linka između prostorija Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini (Dubrovčka broj 6) i prostorija Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH (Trg Bosne i Hercegovine broj 1)


Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnih sporazuma u Agenciji za zaštitu ličnih podataka u BiH za 2021. godinu


Izmjena i dopuna privremenog plana javnih nabavki za 2021. godinu


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge servisiranja i održavanja klima uređaja za potrebe Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH


Dopuna Privremenog plana javnih nabavki za 2021. godinu


Odluka o prihvatanju ponude i dodjeli ugovora za nabavku usluge obaveznog i kasko osiguranja vozila za potrebe Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH


Odluka o odabiru najpovoljnije ponude i dodjeli ugovora za postupak javne nabavke naftnih derivata za potrebe Agencije


Odluka o prihvatanju ponude i dodjeli ugovora za nabavku usluge održavanja OWIS softvera (e-protokol)


Odluka o prihvatanju ponude i dodjeli ugovora za nabavku usluge pranja službenih vozila Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH


Odluka o prihvatanju ponude i dodjeli ugovora za nabavku usluge registracije i tehničkog pregleda vozila za potrebe Agencije


Odluka o prihvatanju ponude i dodjeli ugovora za nabavku Wi-fi konekcije za potrebe Agencije


Privremeni plan javnih nabavki za 2021. godinu


Rješenje Kancelarije za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine o poništavanju postupka javne nabavke u potpunosti (Nabavka servera)


Dopuna obrasca praćenja realizacije ugovora/okvirnih sporazuma u Agenciji za zaštitu ličnih podataka u BiH za 2020. godinu


Odluka o prihvatanju ponude i dodjeli ugovora za nabavku usluge servisiranja Škode Octavia vozila Agencije


Odluka o prihvatanju ponude i dodjeli ugovora za nabavku tonera za potrebe Agencije


Odluka o prihvatanju ponude i dodjeli ugovora za nabavku usluge održavanja telekom opreme za potrebe Agencije


Dopuna obrasca praćenja realizacije ugovora/okvirnih sporazuma u Agenciji za zaštitu ličnih podataka u BiH za 2020. godinu


Odluka o prihvatanju ponude i dodjeli ugovora za nabavku kancelarijskog materijala za potrebe Agencije


Odluka o prihvatanju ponude i dodjeli ugovora za nabavku usluge servisiranja i održavanja kompjuterske opreme za potrebe Agencije


Zaključak UP1 06-16-19-16-35/20 od 08.12.2020.


Odluka o prihvatanju ponude i dodjeli ugovora za nabavku servera


Odluka o prihvatanju ponude i dodjeli ugovora za nabavku laptopa za potrebe Agencije


Odluka o prihvatanju ponude i dodjeli ugovora za nabavku licenci za pristup elektronskom protokolu za potrebe Agencije


Izmjena i dopuna plana javnih nabavki za 2020. godinu


Odluka o prihvatanju ponude i dodjeli ugovora za uslugu nabavke i ugradnje tepiha za potrebe Agencije


Odluka o odabiru najpovoljnije ponude i dodjeli ugovora za postupak javne nabavke servera za potrebe Agencije


Odluka o prihvatanju ponude i dodjeli ugovora za nabavku usluge kopiranja i printanja za potrebe Agencije


Dopuna plana javnih nabavki za 2020. godinu


Obrazac pračenja realizacije ugovora/okvirnih sporazuma u Agenciji za zaštitu ličnih podataka u BiH za 2020. godinu


Odluka o prihvatanju ponude i dodjeli ugovora za usluge nabavke i ugradnje karniša za prozore u kancelarijama Agencije


Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2020. godinu AZLP u BiH
Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2020. godinu – tabela


Odluka o prihvatanju ponude o dodjeli ugovora za nabavku usluge krečenja prostorija Agencije


Odluka o prihvatanju ponude i dodjeli ugovora za nabavku usluge osposobljavanja kancelarije PB 04 i arhivskih prostorija


Plan javnih nabavki za 2020. godinu


Odluka o odabiru najpovoljnije ponude i dodjeli ugovora za postupak nabavke usluge rezervacije i isporuke avio karata za potrebe Agencije


Odluka o prihvatanju ponude i dodjeli ugovora za nabavku usluge internet konekcije


Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku eksternih ugostiteljskih usluga


Javni oglas za prijem zaposlenika u radni odnos u Agenciji za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini


Odluka o prihvatanju ponude i dodjeli ugovora za nabavku usluge servisiranja i održavanja dva klima uređaja u Agenciji


Odluka o prihvatanju ponude i dodjeli ugovora za nabavku usluge održavanja OWIS softvera (e-protokola)


Odluka o prihvatanju ponude i dodjeli ugovora za nabavku usluge obaveznog i kasko osiguranja vozila


Odluka o prihvatanju ponude za nabavku usluge pranja vozila u vlasništvu Agencije


Odluka o prihvatanju ponude i dodjeli Ugovora za nabavku usluge registracije i tehničkog pregleda vozila


Privremeni plan javnih nabavki u 2020. godini Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini


Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za 2019. godinu u ALZP u BiH


Odluka o odabiru najpovoljnije ponude i dodjeli ugovora za nabavku kancelarijskog namještaja


Odluka o prihvatanju ponude i dodjeli ugovora za nabavku kompjuterske opreme za potrebe Agencije


Odluka o prihvatanju ponude i dodjeli ugovora za nabavku tonera i ketridža


Dopuna Plana nabavke za 2019. godinu Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini


Odluka o prihvatanju ponude i dodjeli ugovora za nabavku usluge održavanja telekom opreme za potrebe Agencije


Odluka o prihvatanju ponude za nabavku usluge servisiranja i održavanja vozila Škoda Octavia


Odluka o prihvatanju ponude i dodjeli ugovora za nabavku usluge servisiranja i održavanja kompjuterske opreme za potrebe Agencije


Odluka o prihvatanju ponude za nabavku usluge wi-fi konekcije za potrebe Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH


Odluka o prihvatanju ponude i dodjeli ugovora za nabavku kancelarijskog materijala za potrebe Agencije


Odluka o prihvatanju ponude i dodjeli ugovora za nabavku usluge hotelskog smještaja u zemlji i inostranstvu za potrebe Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH


Plan nabavke za 2019. godinu u Agenciji za zaštitu ličnih podataka u BiH


Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga hotelskog smještaja u zemlji i inostranstvu


Odluka o prihvatanju ponude i dodjeli ugovora za nabavku usluge kopiranja i štampanja


Odluka o prihvatanju ponude i dodjeli ugovora za nabavku usluge izgradnje nove računarske i telefonske instalacije u Agenciji


Odluka o prihvatanju ponude i dodjeli ugovora za nabavku dnevne i sedmične štampe za potrebe Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH


Odluka o prihvatanju ponude i dodjeli ugovora za nabavku materijala za izgradnju računarske i telefonske mreže u Agenciji


Odluka o prihvatanju ponude za prevođenje Izvještaja o zaštiti ličnih podataka u BiH za 2018. godinu na engleski jezik


Odluka o prihvatanju ponude i dodjeli ugovora za nabavku usluge stalnog linka


Odluka o prihvatanju ponude i dodjeli ugovora za nabavku usluge registracije i tehničkog pregleda vozila


Odluka o prihvatanju ponude za nabavku naftnih derivata


Odluka o prihvatanju najpovoljnije ponude za nabavku usluge održavanja OWIS softvera e-protokola za potrebe Agencije


Odluku o prihvatanju ponude za nabavku usluge pranja vozila u vlasništvu Agencije


Odluka o prihvatanju ponude za nabavku usluge servisiranja i održavanja klima uređaja u Agenciji


Privremeni Plan nabavki Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH za 2019. godinu


Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za 2018. godinu


Odluka o odabiru najpovoljnije ponude i dodjeli ugovora za nabavku vješalica za kancelarije Agencije


Odluka o prihvatanju ponude za štampanje plakata za potrebe Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH


Odluka o prihvatanju ponude za nabavku usluge održavanja telefonske centrale i instaliranje softwera na centrali


Odluka o odabiru najpovoljnije ponude i dodjeli ugovora za nabavku tonera


Odluka o odabiru najpovoljnije ponude i dodjeli ugovora za nabavku kancelarijskog materijala


Odluka o prihvatanju ponude za nabavku zimskih guma i podmetača za novo vozilo Passat


Izmjene i dopune plana nabavki Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH za 2018. godinu


Odluka o prihvatanju ponude i dodjeli ugovora


Odluka o stavljanju van snage Odluke o prihvatanju ponude i dodjeli ugovora za nabavku kompjuterske opreme


Odluka o prihvatanju ponude za nabavku usluge servisiranja i održavanja kompjuterske opreme


Odluka o prihvatanju ponude i dodjeli ugovora za nabavku fiksne telefonije


Odluka o prihvatanju ponude za nabavku usluge servisiranja i održavanja vozila Škoda Octavia


Odluka o prihvatanju najpovoljnije ponude za nabavku usluge Wi-Fi konekcije za potrebe Agencije


Odluka o prihvatanju ponude za nabavku usluge obaveznog i kasko osiguranja novog vozila Agencije VW PASSAT


Odluka o prihvatanju ponude i dodjeli ugovora za nabavku kompjuterske opreme


Odluka o stavljanju van snage Odluke o prihvatanju ponude i dodjeli ugovora za nabavku kompjuterske opreme


Odluka o prihvatanju ponude i dodjeli ugovora za nabavku kompjuterske opreme


Odluka o prihvatanju ponude i dodjeli ugovora za nabavku putničkog motornog vozila


Odluka o odabiru najpovoljnije ponude usluge prevođenja


Lista ponuđača za prodaju službenog motornog vozila


Odluka o prihvatanju ponude za nabavku usluge kopiranja i štampanja


Obrazac praćenja realizacije ugovora i okvirnih sporazuma AZLP za 2018. godinu, zaključno sa 30.9.2018.


Javni oglas o prodaji službenog motornog vozila putem javnog nadmetanja – licitacije metodom prikupljanja zatvorenih pismenih ponuda


Izmjene i dopune plana nabavki Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH za 2018. godinu


Odluka o prihvatanju ponude za nabavku usluge stalnog linka


Odluka o prihvatanju ponude za nabavku usluge pranja vozila


Odluka o poništenju postupka nabavke kompjuterske opreme


Odluka o prihvatanju ponude za nabavku telefonskih aparata za potrebe Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH


Odluka o prihvatanju ponude za nabavku kompjuterske opreme


Odluka o obustavi postupka za nabavku kompjuterske opreme


Izmjene i dopune plana javnih nabavki 2018


Odluka o prihvatanju najpovoljnije ponude za nabavku eksternih ugostiteljskih usluga za potrebe Agencije.


Odluka o prihvatanju ponude i dodjeli ugovora za nabavku usluge rezervacije i isporuke avio karata.


Odluka o prihvatanju najpovoljnije ponude za nabavku usluge održavanja softvera e- protokola za potrebe Agencije


Odluka o odabiru najpovoljnije ponude i dodjeli ugovora za nabavku usluge demontaže i montaže klima uređaja


Odluka o prihvatanju najpovoljnije ponude za nabavku usluge materijala (kablova) za osposobljavanje računarske i telefonske mreže u Agenciji, na adresi Dubrovačka br. 6


Odluka o prihvatanju najpovoljnije ponude za nabavku usluge montaže materijala (kablova), osposobljavanja računarske i telefonske mreže u Agenciji, na adresi Dubrovačka br. 6


Odluka o prihvatanju najpovoljnije ponude za nabavku usluge osposobljavanja arhivske sobe, čajne kuhinje i montaže blindiranih vrata na adresi Dubrovačka br. 6


Izmjene i dopune Plana nabavki Agencije za zaštitu ličnih podataka u BIH za 2018. godinu


Plan nabavki Agencije za zaštitu ličnih podataka u BIH za 2018. godinu


Odluka o odabiru najpovoljnije ponude i dodjeli ugovora za nabavku usluge krečenja prostorija na adresi Vilsonovo 10


Odluka o odabiru najpovoljnije ponude i dodjeli ugovora za nabavku obaveznog kasko osiguranja službenih vozila


Odluka o odabiru najpovoljnije ponude i dodjeli ugovora za nabavku usluge registracije i tehničkog pregleda vozila


Odluka o prihvatanju ponude i dodjeli ugovora za nabavku usluge preseljenja kancelarija Agencije na adresu Dubrovačka 6.


Odluka o prihvatanju ponude i dodjeli ugovora za nabavku usluge pregrađivanja i dovođenja u funkciju službenih prostorija na adresi Dubrovačka br. 6.


Obrazac praćenja realizacije ugovora i okvirnih sporazuma AZLP za 2017.


Obrazac praćenja realizacije ugovora i okvirnih sporazuma za neprioritetne usluge AZLP za 2017.


Odluka o prihvatanju ponude i dodjeli ugovora za nabavku štampanog materijala za projekat „Ne ostavljaj svoje tragove na Internetu“


Odluka o prihvatanju ponude za nabavku zimskih auto guma za službeno vozilo Škoda Octavia


Odluka o prihvatanju ponude za nabavku alarmnog sistema (centrale) i video kamere za sigurnosnu sobu u AZLP u BiH


Odluka o prihvatanju najpovoljnije ponude za nabavku kancelarijskog namještaja - radnih stolica


Odluka o prihvatanju najpovoljnije ponude za nabavku USB memorijskih stikova sa integrisanim skenerom za otisak prsta


Odluka o prihvatanju ponude za nabavku zimskih auto guma za službena vozila Agencije


Odluka o prihvatanju ponude za nabavku usluge servisiranja i održavanja informatičke opreme i nabavku memorijskih medija za potrebe Agencije


Odluka o poništenju postupka javne nabavke USB memorijskih stikova


Odluka o odabiru najpovoljnije ponude i dodjeli ugovora KING ICT d.o.o.


Odluka o prihvatanju najpovoljnije ponude za nabavku usluge Wi-Fi konekcije za potrebe Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH


Odluka o prihvatanju ponude za nabavku usluge kopiranja i štampanja za potrebe Agencije


Odluka o prihvatanju najpovoljnije ponude za nabavku usluge održavanja telefonske centrale za potrebe Agencije


Odluka o prihvatanju ponude i dodjeli ugovora za nabavku usluge hotelskog smještaja u zemlji i inostranstvu


Odluka o prihvatanju najpovoljnije ponude za nabavku usluge održavanja softvera e-protokol Agencije


Odluka o prihvatanju najpovoljnije ponude za nabavku dnevne i sedmične štampe


Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga hotelskog smještaja u zemlji i inostranstvu


Odluka o prihvatanju najpovoljnije ponude za nabavku usluge Stalnog internet linka


Odluka o odabiru najpovoljnije ponude i dodjeli ugovora za nabavku usluge fiksne telefonije


Odluka o prihvatanju najpovoljnije ponude za nabavku usluge prevođenja


Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga hotelskog smještaja u zemlji i inostranstvu


Odluka o prihvatanju ponude za obavezno i kasko osiguranje vozila Agencije


Izmjene i dopune Plana nabavke Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH za 2017. godinu


Odluka o odabiru najpovoljnije ponude i dodjeli ugovora za nabavku motornog vozila za potrebe Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiHOdluka o odabiru najpovoljnije ponude i dodjeli ugovora za nabavku materijala za projekat „Ne ostavljajte svoje tragove na Internetu“Lista ponuđača za prodaju službenog motornog vozilaOdluka o odabiru najpovoljnije ponude i dodjeli ugovora za nabavku naftnih derivataJavni oglas o prodaji službenog motornog vozila putem javnog nadmetanja / licitacijeOdluka o odabiru najpovoljnije ponude o dodjeli ugovora za nabavku usluge servisiranja i održavanja klima uređajaIzmjene i dopune Plana javnih nabavki u Agenciji za zaštitu ličnih podataka u BiH za 2017. godinuOdluka o odabiru najpovoljnije ponude i dodjeli ugovora za nabavku digitalnog telefonaOdluka o prihvatanju ponude usluge pranja vozilaOdluka o odabiru najpovoljnije ponude i dodjeli ugovoraPoziv za dostavljanje ponuda za nabavku internih ugostiteljskih uslugaSpecifikacija ponudeOdluka o odabiru najpovoljnije ponude i dodjeli ugovora za nabavku usluge registracije i tehničkog pregleda vozilaOdluka o odabiru najpovoljnije ponude i dodjeli ugovora za nabavku usluge obaveznog i kasko osiguranjaPlan nabavke Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini za 2017. godinuOdluka o donošenju Plana javnih nabavki za 2017. godinu u Agenciji za zaštitu ličnih podataka u Bosni i HercegoviniObrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazumaOdluka o prihvatanju ponude usluge nastavka aktivnosti na izgradnji sistema upravljanja informacionom sigurnosti ISO 27001:2013Odluka o prihvatanju ponude ponuđača za uslugu instaliranja opreme u sigurnosnom području Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiHOdluka o odabiru najpovoljnije ponude i dodjeli ugovora za nabavku kompjuterske opremeOdluka o odabiru najpovoljnije ponude i dodjeli okvirnog sporazuma za nabavku kancelarijskog materijala za potrebe AgencijeOdluka o odabiru najpovoljnije ponude i dodjeli ugovora za nabavku kancelarijskog namještaja za potrebe AgencijeIzmjene i dopune plana javnih nabavki za 2016.Obrazac praćenja realizacije ugovora za 2016.Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2016. Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiHOdluka o odabiru najpovoljnije ponude i dodjeli ugovora za nabavku usluge servisiranja informatičke opreme za potrebe AgencijeOdluka o odabiru najpovoljnije ponude i dodjeli ugovora za nabavku usluge kopiranja i printanja za potrebe AgencijeOdluka o odabiru najpovoljnije ponude o dodjeli ugovora za nabavku stalnog internet linka za potrebe AgencijeOdluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavku ormarića za sigurnosnu zonuKorigovani prikaz plana nabavki za 2016.Odluka o odabiru najpovoljnije ponude i dodjeli ugovora za nabavku dnevne i sedmične štampe za potrebe AgencijeOdluka o odabiru najpovoljnije ponude i dodjeli ugovora za nabavku komjuterske opreme za potrebe AgencijeOdluka o dodjeli ugovora za nabavku usluge održavanja i servisiranja vozila AgencijeKorigovani Plan javnih nabavki za 2016. godinuTenderska dokumentacija za nabavku usluga (servisiranje i održavanje vozila)Odluka o prihvatanju ponude za nabavku eksternih ugostiteljskih uslugaOdluka o odabiru najpovoljnije ponude i dodjeli ugovora u postupku nabavke usluge štampanja promotivnog materijala za 18. CEEDPA KonferencijuOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge organizacije 18. CEEDPA KonferencijeOdluka o prihvatanju ponude za nabavku usluge hotelskog smještaja u zemlji i inostranstvuOdluka o poništenju direktnog sporazuma za nabavku usluge mjesečne pretplate digitalne televizije za potrebe Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiHOdluka o odabiru najpovoljnije ponude i dodjeli ugovora u konkurentskom postupku za nabavku usluge rezervacije i isporuke avio karataOdluka o poništenju konkurentskog postupka za nabavku usluge servisiranja i održavanja vozila u vlasništvu AgencijeOdluka o prihvatanju ponude za nabavku usluge servisiranja i održavanja klima uređaja u AgencijiJavni poziv za nabavku eksternih ugostiteljskih usluga

Obrazac za cijenu ponudeTenderska dokumentacija - Konkurentski zahtjev za nabavku usluga servisiranja i održavanja službenih vozila AgencijeJavni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluge organizacije 18. CEEDPA KonferencijeJavni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga hotelskog smještaja u zemlji i inostranstvuTenderska dokumentacija za konkurentski postupak za nabavku usluge rezervacije i isporuke avio karataAneks I Plana javnih nabavki za 2016. godinuOdluka o prihvatanju ponude za nabavku usluga registracije i kasko osiguranja vozila u vlasništvu AgencijeOdluka o prihvatanju ponude za nabavku internih ugostiteljskih uslugaOdluka o prihvatanju ponude za nabavku usluga pranja vozila u vlasništvu AgencijePlan javnih nabavki za 2016. godinuPoziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga pranja vozila u vlasništvu AgencijePoziv za dostavljanje ponuda za nabavku internih ugostiteljskih uslugaObrazac za praćenje realizacije ugovoraOdluka o prihvatanju ponude za nabavku opreme (laptopa i desktopa) za potrebe Agenciji za zaštitu ličnih podataka u BiHOdluka o prihvatanju ponude za nabavku usluge osposobljavanja sobe za sigurnosno područje u Agenciji za zaštitu ličnih podataka u BiHOdluka o nabavci kancelarijskog materijalaAneks III plana javne nabavke za 2015. godinuTenderska dokumentacija za nabavku kancelarijskog materijalaOdluka o prihvatanju ponude za nabavku usluge nastavka aktivnosti na izgradnji sistema upravljanja informacionom sigurnosti prema standardu ISO 27001:2013 u Agenciji za zaštitu ličnih podataka u BiHOdluka o odabiru najpovoljnije ponude i dodjeli ugovora za nabavku i instaliranje informatičke opremeOdluka o prihvatanju ponude za nabavku opreme za sigurnosno područje u Agenciji za zaštitu ličnih podataka u BiHTenderska dokumentacija za nabavku i instaliranje informatičke opremeOdluka o prihvatanju ponude za nabavku usluge servisiranja informatičke opreme i usluge kopiranja i štampanja za potrebe AgencijeOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku stalnog internet linkaI Anex Plana javnih nabavki tekućih izdataka Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH za 2015. godinuOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku auto guma za službena vozila AgencijeOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku dnevnih i sedmičnih novinaOdluka o odabiru najpovoljnije ponude i dodjeli ugovoraI Aneks Plana javnih nabavki tekućih izdataka za 2015.Pojašnjenje tenderske dokumentacije za nabavku naftnih derivata
Obrazac izjave o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćegTenderska dokumentacija za konkurentski zahtjev za nabavku naftnih derivataOdluka o odabiru najpovoljnije ponude i dodjeli ugovoraOdluka o prihvatanju ponude za nabavku usluge servisiranja i održavanja klima uređaja u AgencijiPojašnjenje tenderske dokumentacijeObavještenje za konkurentski zahtjev na nabavku sigurnosno-tehničke opreme za uspostavljanje sigurnosnog područja u AgencijiObavještenje za konkurentski zahtjev za nabavku kompjuterske opremeObavještenje za konkurentski zahtjev za nabavku naftnih derivataObavještenje za konkurentski zahtjev za nabavku avio karata i usluge smještaja u inostranstvuObavještenje za konkurentski zahtjev za nabavku usluge održavanja i servisiranja vozila AgencijeObavještenje za konkurentski zahtjev za nabavku dnevne i sedmične štampe