Zaposleni

Direktor
dr. Dragoljub Reljić
+387 33 726 250

Zamjenik direktora
Ante Boras
+387 33 726 252

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR, PRIGOVORE I GLAVNI REGISTAR

Pomoćnik direktora
Samira Čampara
+387 33 726 256

Odsjek za inspekcijski nadzor i prigovore

Šef odsjeka za inspekcijski nadzor i prigovore
Radovan Kešelj
+387 33 726 261

Stručni savjetnik za inspekcijski nadzor
Begzada Avdukić
+387 33 726 259

Stručni savjetnik za inspekcijski nadzor
Emir Muratović
+387 33 726 260

Stručni savjetnik za inspekcijski nadzor
Zdravko Logor
+387 33 726 262

Stručni  savjetnik za inspekcijski nadzor
Nedžmija Kukričar
+387 33 726 266

Stručni  savjetnik za inspekcijski nadzor
Darko Govedarica-Lučić
+387 33 726 275

Viša stručna saradnica za postupke po prigovorima
Marijana Sentić
+387 33 726 291

Viša stručna saradnica za postupke po prigovorima
Vanja Pavlović
+387 33 726 292

Odsjek za Glavni registar i informatiku

Šef Odsjeka za Glavni registar i informatiku
Ismet Mehanović
+387 33 726 268

Stručni savjetnik - projektant za razvoj i arhitekturu informacionog sistema
Muhamed Šehić
+387 33 726 263

SEKTOR ZA MEĐUNARODNU SARADNJU I ODNOSE S JAVNOŠĆU

Pomoćnik direktora
Vesna Pehar
+387 33 726 273

Odsjek za međunarodnu saradnju

Stručni savjetnik za međunarodnu saradnju
Željka Vasković
+387 33 726 270

Odsjek za odnose sa javnošću

Šef Odsjeka za odnose s javnošću
Silvije Fučec
+387 33 726 274

SEKTOR ZA ADMINISTRACIJU

Pomoćnik direktora
Sandra Dragutinović
+387 33 726 253

Odsjek za ljudske resurse, opće i pravne poslove

Šef Odsjeka za ljudske resurse, opće i pravne poslove
Hana Pršeš
+387 33 726 296

Stručni savjetnik za pravne poslove
Dragan Petrić
+387 33 726 286

Referent specijalist za poslove pisarnice
Azemina Vrhovčić
+387 33 726 288

Referentica - kurirka
Đenana Vranjkovina
+387 33 726 288

Odsjek za računovodstveno – finansijske poslove

Šef Odsjeka za računovodstveno – finansijske poslove
Vukica Mojsilović
+387 33 726 293

Referent specijalist za finansijsko knjigovodstvo
Anesa Vilić
+387 33 726 294

Referent specijalist za blagajničke poslove i obračun plate
Ivanka Tešanović
+387 33 726 295

SLUŽBA DIREKTORA

Referent specijalist za administrativno-tehničke poslove
Nataša Zirojević
+387 33 726 250

Vozač - referent specijalist
Miroslav Šorn
+387 33 726 284