Kontakt

Adresa:   Dubrovačka broj 6, Sarajevo
Telefon:   00 387 33 726 250
E-mail:     azlpinfo@azlp.ba
Faks:       00 387 33 726 251

HELP DESK:
   
- Pravna pitanja   
  Tel. 033 726 271 (svakim radnim danom 10.00-12.00 sati)