Glavni registar

Agencija za zaštitu ličnih podataka uspostavila je Glavni registar u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH broj: 49/06) i Pravilnikom o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama ličnih podataka („Službeni glasnik BiH broj: 52/09)

Na osnovu člana 14. Zakona o zaštiti ličnih podataka, Glavni registar predstavlja elektronsku evidenciju osnovnih podataka o zbirkama koje vode kontrolori i ima za cilj da nosioce podataka informiše koje lične podatke kontrolori mogu prikupljati i na drugi način obrađivati. Informacije iz evidencija dobivene od kontrolora, Agencija objedinjava i objavljuje, na koji način i nastaje Glavni registar.


Registracija kontrolora u Agenciji, ne znači da je obrada ličnih podataka koju vrše zakonita, već ispunjavanje obaveze koju su dužni na osnovu Zakona o zaštiti ličnih podataka u pogledu prijavljivanja informacija iz evidencije o zbirkama ličnih podataka. Samom registracijom nije isključena mogućnost da Agencija na osnovu prigovora nosioca podataka, putem inspekcijskog nadzora ili po službenoj dužnosti provjerava zakonitost obrade ličnih podataka.

POZIVAMO SVE JAVNE ORGANE, FIZIČKA I PRAVNA LICA, AGENCIJE ILI DRUGE ORGANE – KONTROLORE ZBIRKI LIČNIH PODATAKA, DA NA OSNOVU ČLANA 14. ZAKONA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA DOSTAVE EVIDENCIJE O ZBIRKAMA LIČNIH PODATAKA KOJE VODE, NA ADRESU AGENCIJE.

Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini

Dubrovačka br. 6

71000 Sarajevo

Sadržaj Glavnog registra možete vidjeti ovdje

Obrazac evidencije sa uputama o načinu popunjavanja sadržani su u Pravilniku o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama ličnih podataka. Vidi...

U slučaju pitanja o načinu popunjavanja obrasca evidencije, možete se obratiti pismenim upitom na e-mail adresu Agencije: azlpinfo@azlp.ba