46. plenarna sjednica Savjetodavnog odbora Konvencije za zaštitu pojedinaca u pogledu automatske obrade ličnih podataka (T-PD), Strasbourg, 05.-07.06.2024.Datum: 05.06.2024.

46. plenarna sjednica Savjetodavnog odbora Konvencije za zaštitu pojedinaca u pogledu automatske obrade ličnih podataka (T-PD), Strasbourg, 05.-07.06.2024.

46. plenarni sastanak Odbora Konvencije 108 (T-PD) održava se u Strasbourgu od 05. do 07.06. u Vijeću Evrope. Sastanci T-PD-a okupljaju predstavnike zemalja članica Vijeća Evrope, predstavnike drugih zemlja u kojima je na snazi Konvencija 108, predstavnike pojedinih međunarodnih organizacija, te posmatrače. Bosna i Hercegovina je punopravna/aktivna članica Vijeća Evrope i Odbora Konvencije 108, te je u obavezi prisustvovati plenarnim sjednicama T-PD-a, tako da Bosnu i Hercegovinu na 46. plenarnom sastanku predstavlja Dr. Dragoljub Reljić, Direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH. 46. sastanak između ostalog obuhvata izvještaje o ratificiranju Konvencije 108+ od strane zemalja koje to još nisu učinile, prezentiranje mnoštva tekućih tema vezanih za unaprjeđenje zaštite ličnih podataka uključujući modele ugovornih klauzula za prekogranične protoke ličnih podataka, tumačenje člana 11. modernizirane Konvencije 108+, obradu ličnih podataka u okviru glasanja i izbora i dr.