Šesti sastanak „Inicijative 20i7“, 26.-28.05.2024., Zadar (Republika Hrvatska)Datum: 27.05.2024.

Šesti sastanak „Inicijative 20i7“, 26.-28.05.2024., Zadar (Republika Hrvatska)

Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini učestvuje na šestom regionalnom sastanku pod nazivom „Inicijativa 20i7“ koji se održava od 26. – 28.05.2024. u Zadru (Republika Hrvatska). „Inicijativa 20i7“ predstavlja saradnju između organa za zaštitu ličnih podataka iz regiona bivše Jugoslavije, u skladu sa Deklaracijom o saradnji organa za zaštitu podataka u „Inicijativi 20i7“, potpisanom 2017. godine.

Na ovogodišnjem sastanku dr. Dragoljub Reljić, Direktor Agencije održao je prezentaciju u kojoj je prisutne upoznao sa nadležnostima Agencije, izazovima sa kojima se susreće Agencija, stanjem zaštite ličnih podataka u BiH, te i hitnom potrebom usvajanja novog Zakona o zaštiti osobnih podataka usklađenog sa Opštom uredbom o zaštiti podataka (GDPR). Uz Direktora Agencije na sastanku ispred Agencije učestvuju Ismet Mehanović, Šef Odsjeka za Glavni registar i informatiku, te Željka Vasković, Stručna savjetnica za međunarodnu saradnju.

Na sastanku će se razmatrati mnoge teme iz oblasti zaštite ličnih podataka što uključuje razmjenu iskustva i najboljih praksi, prezentaciju novih ideja za unaprjeđenje bilateralne i multilateralne saradnje između regionalnih organa za zaštitu podataka, poboljšanje privatnosti u generativnim AI sustavima, obradu osjetljivih podataka, te i mnoga druga bitna pitanja vezana za zaštitu ličnih podataka u regionu.