Sastanak predstavnika Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini sa predstavnicima Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i HercegovineDatum: 23.05.2024.

Sastanak predstavnika Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini sa predstavnicima Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine

U Agenciji za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini 21.05. održan je sastanak predstavnika Agencije sa predstavnicima Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine.

Ispred Agencije sastanku su prisustvovali dr. Dragoljub Reljić, direktor Agencije, Ante Boras, zamjenik direktora, te Samira Čampara, pomoćnica direktora u Sektoru za inspekcijski nadzor, prigovore i Glavni registar. Ispred Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine sastanku su prisustvovali Edin Forto, ministar i Sanja Škuletić-Malagić, šefica kabineta.

Tema sastanka bila je unaprjeđenje saradnje između dvije institucije, podrška Agenciji od strane Ministarstva vezano za izazove koje donose novi standardi zaštite ličnih podataka, te i preuzimanje najboljih praksi koje se odnose na usklađenost novih komunikacijskih tehnologija sa principima zaštite ličnih podataka.

Takođe, direktor Agencije prezentirao je nadležnosti i rad Agencije, a posebna pažnja posvećena je procesu usklađivanja zakonodavstva u oblasti zaštite ličnih podataka u Bosni i Hercegovini sa tekućim zakonodavstvom Evropske unije.