Sastanak predstavnika Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini sa Voditeljicom projekta u Njemačkom društvu za međunarodnu saradnju – GIZDatum, 11.03.2024.

Sastanak predstavnika Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini sa Voditeljicom projekta u Njemačkom društvu za međunarodnu saradnju – GIZ

U Agenciji za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini 11.03.2024. održan je sastanak direktora Agencije dr. Dragoljuba Reljića sa gđom. Gudrun Kramer, voditeljicom projekta Regionalna saradnja za evropske integracije - (RCEI) u Njemačkom društvu za međunarodnu saradnju – GIZ. Sastanku su, takođe, prisustvovali Ante Boras, zamjenik direktora Agencije i Željka Vasković, stručna savjetnica za međunarodnu saradnju. Na sastanku se razgovaralo o mogućnostima saradnje između Agencije i GIZ-a, a posebno o mogućnostima uključivanja Agencije u projekte GIZ-a. Direktor Agencije je prezentirao nadležnosti i rad Agencije, a posebna pažnja posvećena je procesu usklađivanja zakonodavstva u oblasti zaštite ličnih podataka u Bosni i Hercegovini sa tekućim zakonodavstvom Evropske unije. Takođe, predstavnica GIZ-a je informirana o izazovima sa kojima se Agencija trenutno susreće, te i o zahtjevima koji će se pred Agenciju staviti u trenutku kada novi Zakon stupi na snagu. Gđa Kramer je izrazila nedvojbenu podršku i spremnost da se izađe u susret potrebama Agencije u vidu obuke zaposlenih, angažiranjem eksperata iz zemalja regiona. Sastanak je protekao u pozitivnoj atmosferi, te su dogovorene određene aktivnosti koje uključuju obuku službenika Agencije u sklopu regionalnih projekata koje provodi GIZ. Podsjećamo da je Agencija već bila uključena u Regionalnu radionicu o usklađenosti Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) na Zapadnom Balkanu održanu krajem prošle godine u Skoplju (Sjeverna Makedonija) u organizaciji GIZ-a.