Bilateralni sastanak direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini i Povjerenika za informacije i zaštitu ličnih podataka Republike AlbanijeDatum: 07.03.2024.

Bilateralni sastanak Direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini i Povjerenika za informacije i zaštitu ličnih podataka Republike Albanije

Misija OSCE-a u BiH, uz podršku Vlada Kraljevine Norveške, SAD-a i Velike Britanije, implementira Projekat Unaprjeđenje integriteta izbornih procesa 2024. i 2026. godine u skladu sa preporukama ODIHR-a i međunarodnim standardima. U cilju upoznavanja sa primjenom izbornih tehnologija i boljeg razumijevanja kompleksnosti i složenosti samog procesa, Misija OSCE-a u BiH organizirala je prvu od dvije studijske posjete, studijsku posjetu Albaniji. Studijska posjeta je uključivala prezentacije organa za provođenje izbora i drugih institucija u političkom/zakonodavnom procesu, kao i razmjenu iskustava sa predstavnicima Centralnih izbornih komisija, organa za zaštitu ličnih podataka, agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka i parlamentarcima Albanije. Studijskoj posjeti Albaniji ispred Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH prisustvovali su Direktor Agencije i Pomoćnica direktora u Sektoru za inspekcijski nadzor, prigovore i Glavni registar.

U sklopu studijske posjete Albaniji, Direktor Agencije dr. Dragoljub Reljić i Povjerenik za informacije i zaštitu ličnih podataka Albanije g. Besnik Dervishi održali su bilateralni sastanak. Na sastanku se razgovaralo o unaprjeđenju saradnje između dvije institucije, predstojećoj Proljetnoj konferenciji evropskih organa za zaštitu podataka (ECDPA) koja će se održati u maju u Latviji, te izazovima sa kojima se susreću organi za zaštitu podataka. Bilateralni sastanci i saradnja između organa za zaštitu podataka predstavljaju bitan segment jedinstvenog provođenja evropskih standarda zaštite ličnih podataka.