III Međunarodni kongres pravnika na Bledu (Slovenija), 27.02 - 02.03. 2024.Datum, 29.02.2024.

III Međunarodni kongres pravnika na Bledu (Slovenija), 27.02 - 02.03. 2024.

Kec grupa organizator je III Međunarodnog kongresa pravnika koji se održava od 27. februara do 2. marta na Bledu (Slovenija). Događaj okuplja vodeće strateške stručnjake iz oblasti zaštite ličnih podataka i pravnih tehnologija sa svrhom istraživanja aktuelnih trendova i izazova u oblasti Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Uz predstavnike organa za zaštitu ličnih podataka, na Kongresu će učestvovati i predstavnici ministarstava i drugih institucija, pravnici iz pojedinih kompanija, te i advokati. Cilj Kongresa je pružiti uvid u primjenu GDPR -a u raznim sektorima i praktične smjernice za upravljanje i usklađivanje sa propisima. Među predavačima na Kongresu, dana 29.02, u sklopu Panel diskusije „Zaštita ličnih podataka u zemljama regije“, predavanje je održao i dr. Dragoljub Reljić, direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini. Ispred Agencije Kongresu prisustvuju i dva stručna savjetnika za inspekcijski nadzor.