Obilježavanje međunarodnog Dana zaštite podataka i privatnosti 28. januaraSarajevo, 28.01.2024.

Obilježavanje međunarodnog Dana zaštite podataka i privatnosti 28. januara

Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini, petnaestu godinu zaredom, obilježava međunarodni Dan zaštite podataka i privatnosti.

Prema planu i programu ovogodišnjeg obilježavanja Agencija je organizirala četvorodnevni set stručnih obuka iz oblasti zaštite ličnih podataka koji je trajao od 22-25 januara. Tim povodom održana su predavanja službenicima javnih i privatnih zdravstvenih ustanova, javnih i privatnih univerziteta, nevladinih organizacija, te zaštitarskih firmi.

Također je održana Press konferencija 26.01. u 11:00 sati u Spoljnotrgovinskoj komori BiH, na kojoj su pozvani mediji upoznati sa najznačajnijim aspektima rada Agencije u protekloj godini i planovima za naredni period.

Obilježavanje ovogodišnjeg Dana zaštite podataka bila je još jedna prilika kontrolorima da se upoznaju sa obavezama vezanim za zakonitu obradu ličnih podataka, te građanima da se bolje upoznaju sa svojim pravom na poštovanje sigurnosti njihovih podataka i privatnosti.

Vijeće Evrope obilježava 18. put Dan zaštite podataka koji se u Evropi obilježava od 2007. godine svakog 28. januara. Na ovaj dan ujedno se obilježava i godišnjica Konvencije 108 za zaštitu lica s obzirom na automatsku obradu ličnih podataka, koja je otvorena za potpisivanje svim zemljama 28. januara 1981. Konvencija 108 smatra se evropskim osnovom privatnosti i zaštite ličnih podataka i danas je na snazi u 46 zemalja članica Vijeća Evrope i još devet zemalja koje nisu članice. Nakon dugog procesa modernizacije, Konvencija 108 je izmijenjena, dopunjena, te modernizirana na način da je usvojen dodatni Protokol CETS 223 kojim se izmjenjuje i dopunjuje Konvencija 108. Protokol je poznat i pod nazivom Konvencija 108+, a otvoren je za potpisivanje 10.10.2018. Bosna i Hercegovina je Konvenciju 108+ potpisala 02.07.2020. a ratificirala 07.07.2023. čime je naša zemlja ispunila međunarodne obaveze vezane za usvajanje ovog značajnog međunarodnog propisa.