Radni sastanak predstavnika agencija za zaštitu ličnih podataka Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, 18. decembar, 2023, ZagrebDatum, 18. decembar 2023.

Radni sastanak predstavnika agencija za zaštitu ličnih podataka Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, 18. decembar, 2023, Zagreb

Predstavnici Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini, Direktor Agencije, dr. Dragoljub Reljić, Zamjenik direktora, Pomoćnica direktora u Sektoru za inspekcijski nadzor, prigovore i Glavni registar i Viša stručna saradnica za prigovore, boravili su u radnoj posjeti Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske 18. decembra 2023. u Zagrebu.

Na sastanku je, prvenstveno, bilo riječi o važnosti koordiniranog rada između nadzornih organa za zaštitu ličnih podataka, unaprjeđenju saradnje ove dvije institucije i razmjeni dobrih praksi i korisnih iskustava u polju zaštite ličnih podataka u budućnosti.

Direktor hrvatskog AZOP-a, Zdravko Vukić, izrazio je zadovoljstvo da njihova Agencija može da pružiti konkretna znanja iz svog djelokruga rada nadzornom organu susjedne zemlje i da mogu podijeliti svoja dosadašnja iskustva i dobre prakse, koje bi u budućnosti mogle doprinijeti radu BiH Agencije, naročito u vezi sa donošenjem nacionalnog Zakona koji će biti usklađen sa odredbama Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Direktor hrvatske Agencije i njegovi saradnici izrazili su želju i spremnost da pomognu Bosni i Hercegovinu na njenom evropskom putu.

S obzirom da Bosna i Hercegovina nema nacionalni zakonodavni okvir koji je usklađen sa odredbama GDPR-a, te je u postupku donošenja izmjena i dopuna trenutnog Zakona, ovaj sastanak bio je izvrsna prilika da se prenesu iskustva hrvatske Agencije u početnom periodu primjene Uredbe.

Takođe, postignut je i dogovor o budućoj saradnji između dvije Agencije koji će uskoro rezultirati potpisivanjem zajedničkog sporazuma.

Direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini zahvalio se na gostoprimstvu i istakao da će pružene informacije pomoći radu nadzornog organa Bosne i Hercegovine.