Regionalna radionica o usklađenosti sa GDPR na Zapadnom Balkanu, SkopljeDatum: 06.12.2023.

Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini na Regionalnоj radionici o usklađenosti sa GDPR-om na Zapadnom Balkanu u Skoplju, 5. i 6. decembar 2023.

Direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini, dr. Dragoljub Reljić i Stručna savjetnica za inspekcijski nadzor, Nedžmija Kukričar, učestvuju na Regionalnoj radionici o usklađenosti sa GDPR-om na Zapadnom Balkanu. Okrugli sto se realizira 5. i 6. decembra 2023. u okviru projekata Regionalna saradnja za evropske integracije (RCEI) i Digitalni instrumenti za ekonomsko upravljanje na Zapadnom Balkanu, koje provodi Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ).

Okrugli sto, kome prisustvuju predstavnici nadzornih organa za zaštitu ličnih podataka iz regije, fokusira se na značaj i koristi od usklađenosti poslovanja sa GDPR-om, koja se u zemljama Europske unije primjenjuje od 25. maja 2018, a obuhvata i obradu ličnih podataka od strane kontrolora i obrađivača van EU koji fizičkim licima na teritoriji EU nude robu i usluge ili prate njihove aktivnosti na teritoriji EU.

Među temama koje učesnici obrađuju su prijenos ličnih podataka u druge države, sigurnost i praćenje osjetljivih ličnih podataka, u skladu sa GDPR-om, procjena uticaja radnji obrade na zaštitu ličnih podataka, razmjena iskustava i dobrih praksi u oblasti zaštite podataka, kao i razmatranje mogućnosti za regionalnu saradnju i identificiranje potreba koje bi mogle biti predmet budućih projekata GIZ-a u ovoj regiji.