Obilježavanje međunarodnog Dana zaštite podataka 28. januara

Sarajevo, 28.01.2023.

Obilježavanje međunarodnog Dana zaštite podataka 28. januara


Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini četrnaestu godinu zaredom obilježila je evropski Dan zaštite podataka, koji se u svijetu naziva i Dan privatnosti. Tim povodom održana je Press konferencija u petak 27. januara 2023. u 11:00 sati u zgradi Spoljnotrgovinske komore BiH. Na Press konferenciji mediji su imali mogućnost upoznati se sa najznačajnijim aspektima rada Agencije u protekloj godini, kao i sa planovima za naredni period. Dan zaštite podataka počeo se obilježavati u Evropi od 2006. godine, a zatim i globalno svake godine 28. januara obzirom na godišnjicu Konvencije 108 za zaštitu lica u pogledu automatske obrade ličnih podataka, koja je otvorena za potpisivanje svim zemljama 28. januara 1981. Konvencija 108 Vijeća Evrope i danas je jedini međunarodni, multilateralni i pravno obavezujući instrument za zaštitu ličnih podataka i privatnosti, te se ujedno i tumači kao most između nacionalnog, regionalnog i međunarodnog zakonodavstva o zaštiti ličnih podataka.